Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
Laurens Mostert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Laurens Mostert, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Laurens Mostert verstrekt. Laurens Mostert kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres 

WAAROM LAURENS MOSTERT GEGEVENS NODIG HEEFT 
Laurens Mostert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 Daarnaast kan Laurens Mostert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG LAURENS MOSTERT GEGEVENS BEWAART 
Laurens Mostert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 
Laurens Mostert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 
Op de website van Laurens Mostert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Laurens Mostert gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 
Laurens Mostert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Laurens Mostert bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Laurens Mostert te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Laurens Mostert heeft hier geen invloed op. 

Laurens Mostert heeft Google geen toestemming gegeven om via Laurens Mostert verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hello@djintan.com. Laurens Mostert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 
Laurens Mostert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Laurens Mostert maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Laurens Mostert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Laurens Mostert op via hello@djintan.com. djintan.com is een website van Laurens Mostert.

Laurens Mostert is als volgt te bereiken:
Vestigings en correspondentieadres
Stationsstraat 23
4701 NB Roosendaal
0031641757921
hello@djintan.nl

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram